Конкурс проектів

Кафедра екології та агрономії

Студентська лабораторія зелених бізнес-проектів 

Запрошує студентів ТНЕУ взяти участь у конкурсі

екологічних, енергетичних та аграрних проектів

для своєї громади, міста, села

 

Мета конкурсу – пошук та реалізація студентських ініціатив у сфері екологічної безпеки й охорони довкілля, енергозбереження та агробізнесу, реалізація проектів для забезпечення сталого розвитку своєї громади.

 

Основними завданнями конкурсу є:

 • виявлення найактуальніших екологічних, енергетичних та агроекологічних проблем територіального розвитку;
 • пошук перспективних шляхів розв’язання місцевих екологічних та енергетичних проблем;
 • обґрунтування необхідності реалізації місцевих проектів з охорони довкілля, ресурсозбереження та екологізації аграрного виробництва;
 • розробка екологічних проектів та бізнес-планів малого «зеленого» підприємництва на рівні села, міста чи громади;
 • пошук грантів та інших джерел фінансування для реалізації «зелених» проектів у вашому населеному пункті.

 

Тематика проектів:

 • розвиток екологічного підприємництва на території вашого села, міста, громади;
 • вирішення проблеми твердих побутових відходів на рівні свого населеного пункту та повторне використання матеріалів;
 • вирощування органічної продукції і реалізація агроекологічних проектів;
 • впровадження відновлюваних джерел енергії;
 • реалізація проектів екологічного будівництва;
 • розширення сфери застосування «зеленого» транспорту;
 • розвиток зеленого туризму;
 • еко-ландшафтний дизайн та облаштування території;
 • проекти природоохоронної оптимізації довкілля;
 • програми екологічного оздоровлення басейнів річок на території громади.

 

Найкращі проекти фахівці кафедри екології та агрономії допоможуть оформити згідно з порядком і вимогами міжнародних або національних фондів у вигляді заявки на отримання грантів чи пошуку інших джерел фінансування з метою їх практичної реалізації на території громади, села чи міста.

Тому особливо вітається сприяння й активна участь органів місцевого самоврядування при розробці таких проектів.

 

Для участі в Конкурсі необхідно:

 • до 1 квітня 2019 р. оформити заявку-анкету учасника Конкурсу на кафедрі екології та агрономії, а. 2220.

до 15 червня 2019 р. подати електронний та паперовий варіанти проекту, оформленого відповідно до вимог, за адресою Тернопільський національний економічний університет, Факультет аграрної економіки і менеджменту,  кафедра екології та агрономії, а. 2220, E-mail: kaf.ea@tneu.edu.ua

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

Проект має містити:

 • Титульна сторінка (1 сторінка).
 • Зміст (1 сторінка).
 • Резюме проекту: (дані про автора або авторський колектив, мету і завдання проекту, короткий опис проекту) (2 сторінки).
 • Характеристика території (громади, міста, села) на якій буде здійснено проект (3 сторінки).
 • Вивчення досвіду реалізації подібних проектів в Україні та за кордоном (3 сторінки).
 • Техніко-економічна, соціальна, енергетична та екологічна характеристика проекту (8 сторінок).
 • Очікувані результати від реалізації проекту (2 сторінки).
 • Висновки (2 сторінки).
 • Список використаних джерел (1 сторінка).
 • Додатки.

Технічні вимоги до оформлення проекту:

 • Приймаються проекти написані державною мовою.
 • Формат сторінки – А4.
 • Поля з усіх боків – 2 см.
 • Обсяг проекту – до 25 сторінок друкованого тексту (без додатків).
 • Основний текст проекту має бути набраним шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5.

Порядок проведення Конкурсу:

 • перший етап – прийом та обробка робочою групою;
 • другий етап – робота експертної ради;
 • третій етап – визначення експертною комісією переможців.

За результатами конкурсу екологічних, енергетичних та аграрних проектів для своєї громади, міста, села експертна комісія рекомендуватиме переможців та учасників конкурсу для продовження навчання за вказаними напрямками у Тернопільському національному економічному університеті.

 

Координатори  конкурсу:

Пиріг Галина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент

Телефон для довідок: 0673535002

Горун Марія Володимирівна, кандидат географічних наук, старший викладач

Телефон для довідок: 0978271042